RETO 20_ETAPA CAMIÑO DE SANTIAGO A FISTERRA
Cada curso ten que investigar sobre a etapa do camiño que lle foi asignada. Aínda que este ano non imos a viaxar a ningún lugar físico podemos buscar en internet imaxes do lugar e facer virtualmente que estamos alí. Aproveitar para saber xeograficamente onde está o lugar.